Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
DRODZY   RODZICE
Rozpoczyna się nabór do oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020.


ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Informacje dotyczące danych osobowych.

 Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

 Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z art. 151, 160 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

            Oświadczenie dotyczące treści wniosku.

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia.

 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący (Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza  z dnia 31 stycznia 2017 roku) oraz statutem placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

 

            Informacje dotyczące danych osobowych.

 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek, a którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z art. 149, 150, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
Proszę wybrać odpowiedni
formularz znajdujący się
poniżej

Z A P R A S Z A M Y !Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zarządzenie nr 45/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: Określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/20202019-02-05 10:24 68.95 KB 
dokument Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny2019/20202019-02-05 10:24 552.24 KB 
dokument UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz2019-02-05 10:24 164.48 KB 
dokument Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020 2019-02-06 14:27 146.07 KB 
dokument DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2019/20202019-02-06 14:27 129.92 KB 
dokument  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub publicznej szkole podstawowej 2019-02-06 14:27 110.48 KB 

Ilość odsłon: 1798
Dokument wytworzył(a): Dariusz Szymański
Wprowadził(a): Dariusz Szymański
Data publikacji: 2016-02-16 23:20
Ostatnia zmiana: 2019-02-06 14:27
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie plików

Rejestr zmian - (8)
Data: 2019-02-06 14:27Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Dodanie plików
Data: 2019-02-05 10:24Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja treści oraz przesłanie dokumentów
Data: 2018-03-23 14:29Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja wpisu i zmiana pliku
Data: 2018-03-23 14:19Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie plików
Data: 2017-04-21 12:37Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja plików
Data: 2017-04-10 12:37Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja wpisu. Aktualizacja plików
Data: 2017-03-23 12:24Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja tekstu. Dodanie pliku.
Data: 2016-05-06 09:45Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2016-02-16 23:20Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Utworzenie artykułu
separator