Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP

Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP
Szkoły Podstawowej nr 12
im. Armii Krajowej w Zgierzu


Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu.


Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu składa się z:

  1. Nagłówka zawierającego:
  • nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
  • logo BIP, adres strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
    będące  odnośnikiem  do strony  głównej Biuletynu  Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)
  • herb Urzędu Miasta Zgierza, będący jednocześnie odnośnikiem do strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza (http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php)
  • moduł wyszukujący- w pole wyszukiwania  należy wpisać poszukiwaną frazę lub tekst, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk Szukaj. Zostanie wówczas wyświetlona lista znalezionych na dany temat dokumentów, spełniających kryteria wyszukiwania.
  1. Menu przedmiotowego (po lewej stronie)  zawierającego odnośniki do podstron BIP;
  2. Stopki zawierającej przejścia do strony dziennika, statystyk, archiwum, menu ułatwiającego przegląd strony oraz do mapy serwisu.
  3. Załączników-  informacje umieszczone w plikach do pobrania.

Nawigacja: 

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.


Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.Zgłaszanie uwag

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu prosimy o przesyłanie na adres sp12.misto.zgierz.pl


Ilość odsłon: 1554
Dokument wytworzył(a): mgr Dariusz Szymański
Wprowadził(a): Dariusz Szymański
Data publikacji: 2012-03-29 13:25
Ostatnia zmiana: 2015-03-22 13:36
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie treści instrukcji

Rejestr zmian - (3)
Data: 2015-03-22 13:36Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Dodanie treści instrukcji
Data: 2015-03-18 11:49Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2012-03-29 13:55Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: wersja 2
Data: 2012-03-29 13:25Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator