Wykaz załatwianych spraw

Wykaz załatwianych spraw

  • rekrutacja uczniów do klas pierwszych,
  • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku szkolnego,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej – stypendium dla ucznia,
  • wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
  • wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
  • postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego,
  • wydawanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom i byłym pracownikom szkoły związanych ze stosunkiem pracy,
  • zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków

Podania, wnioski i pisma interesantów są przyjmowane w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800-1500.

Sprawy można załatwić osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Adres: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej
            ul. Leopolda Staffa 26
            95-100 Zgierz

E-mail: [email protected]

Tel.  42 7166547
Fax  42 7166547

Dyrektor przyjmuje w godzinach 800-1500 (z wyjątkiem zajęć dydaktycznych, narad, szkoleń itp.);  w czasie zebrań z rodzicami do godziny 1930.

Sekretariat szkoły pracuje codziennie w godzinach: 730-1500.Ilość odsłon: 1785
Dokument wytworzył(a): Dariusz Szymański
Wprowadził(a): Dariusz Szymański
Data publikacji: 2011-12-27 13:21
Ostatnia zmiana: 2015-03-22 20:20
Zakres ostatniej zmiany: Modyfikacja zawartości

Rejestr zmian - (2)
Data: 2015-03-22 20:20Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Modyfikacja zawartości
Data: 2015-03-18 11:46Wprowadził(a): Dariusz SzymańskiOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2011-12-27 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator